Delivery
Menu

Đặt món giao hàng tận nơi trên toàn cửa hàng trong Hệ thống nhà hàng Nhật – Trung – Việt của D1 Concepts.

Combo 1

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ

Combo 2

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ

Combo 3

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ

Combo 4

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ

Combo 5

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ

Combo 6

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ

Combo 7

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ

Combo 8

 • Toasted bread with dried shrimp
 • Mixed salad with eggs
250.000đ
Alacarte Menu

Inspired by traditional Vietnamese cuisine, applied the modern cooking style to create the food that both carry the familiar sense yet taste beautifully

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ

Thiên lý xào bí nụ

Ut eleifend, neque non accumsan mattis

250.000đ
3